مرکز تصدیق ترجمه اسناد رسمی افتتاح گردید.

 

  3 قوس 1397                                                  

دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا، مرکز تصدیق ترجمه اسناد رسمی (تذکره، نکاح خط، طلاق خط، مجرد خط، اسناد تحصیلی، قباله و ... ) را در مرکز تجارتی کابل، واقع چهارراهی حاجی یعقوب شهرنو کابل، افتتاح کرد.

در این مراسم جمعی از رؤسا و کارمندان وزارت عدلیه اشتراک نموده بودند. وزیر عدلیه افتتاح این مرکز را یک گام مثبت دانسته و گفت که با ایجاد این مرکز، مردم از سرگردانی زیاد رهایی یافته و بسیار با سهولت می‌توانند ترجمه اسناد رسمی‌شان را تصدیق نمایند.

وزیر عدلیه از دفاتر این اداره و چگونگی طی مراحل تصدیق اسناد رسمی دیدن نموده و به مسوولان مربوط هدایت داد تا به منظور طی مراحل سریع و قانونی ترجمه اسناد رسمی شهروندان، از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نورزند.

گفتنی است که مسؤولیت تصدیق ترجمه اسناد رسمی (تذکره، نکاح خط، طلاق خط، مجرد خط، اسناد تحصیلی، قباله و ... ) را وزارت عدلیه به عهده دارد.