برنامه‌های آگاهی‌دهی از فرصت‌های شغلی، برای محصلین دانشگاه ‌های دولتی و خصوصی در ولایت بلخ برگزار گردید

22 - 25 میزان 1397

به منظور افزایش حضور زنان در وزارت عدلیه ج.ا.ا، در یک کار تیمی، ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی، ریاست منابع بشری و آمریت جندر این وزارت، برنامه‌های آگاهی‌دهی از سهولت‌های فراهم شده برای جذب فارغین اناث در بست‌های خالی و به خصوص بست‌های مساعدت‌های حقوقی را، برای محصلین در ولایت بلخ برگزار نمودند.

در این برنامه‌ها که به همکاری مالی و تخنیکی موسسه عدالت برگزار گردید، 278 تن از محصلین اناث سال اخیر پوهنځی‌های حقوق و شرعیات دانشگاه دولتی ولایت بلخ و دانشگاه های خصوصی (آریا، رهنورد و راه سعادت) شرکت نموده بودند.