برنامه‌ آگاهی‌دهی از فرصت‌های شغلی، برای محصلین پوهنتون خصوصی گوهرشاد برگزار گردید

 17 میزان 1397

به منظور افزایش حضور زنان در وزارت عدلیه ج.ا.ا، در یک کار تیمی، ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی، ریاست منابع بشری و آمریت جندر این وزارت، برنامه آگاهی‌دهی از سهولت‌های فراهم شده برای جذب فارغین اناث در بست‌های خالی و به‌خصوص بست‌های مساعدت‌های حقوقی را، برای محصلین در پوهنتون/دانشگاه خصوصی گوهرشاد برگزار نمودند.

این برنامه که به‌همکاری مالی و تخنیکی موسسه عدالت برگزار گردیده بود، 100 تن از محصلین سال اخیر پوهنځی‌های حقوق و شرعیات این پوهنتون/دانشگاه، شرکت کرده بودند.