برنامۀ آگاهی‌دهی حقوقی، در موسسۀ تحصیلات عالی استقلال، برگزار گردید

11 میزان 1397

ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی وزارت عدلیه ج.ا.ا، برنامۀ آگاهی‌دهی حقوقی را برای محصلان پوهنځی حقوق موسسۀ تحصیلات عالی استقلال، برگزار کرد.

در این برنامه موضوعات چون: دسترسی به مساعدت‌های حقوقی، قانون منع خشونت علیه زن، حقوق مظنون و متهم، معرفی ارگان‌های عدلی و قضایی و موارد مهم  دیگر مورد بحث و آگاهی‌دهی قرار گرفت. همچنان یک مقدار مواد تبلیغاتی حقوقی از قبیل مجموعه مقالات، بوکلیت‌های حقوقی تحت عنوان منع مواد مخدر از دیدگاه شرع و قانون، روند محاکمات قضایای مدنی، ولایت، وصایت و قیمومیت، ... برای محصلان ممتاز توزیع گردید.

هدف از راه اندازی همچو برنامه‌ها، بلند بردن سطح آگاهی حقوقی محصلان و آشنایی آنها به یک سری قوانین نافذۀ کشور و همچنان معرفی ارگان‌های عدلی و قضایی و سایر نهادهای عرضه کننده‌ای خدمات مساعدت‌های حقوقی، می‌باشد.