تفاهم‌نامه‌ی همکاری بین وزارت عدلیه و انستیتوت مالی و بانکداری افغانستان امضاء گردید

15 میزان 1397

این تفاهم‌نامه از سوی عبیدالله عبادی، سرپرست ریاست منابع بشری وزارت عدلیه ج.ا.ا و لطف‌الحق نور پسرلی، رییس انستیتوت مالی و بانک‌داری افغانستان، امضاء گردید.

هدف از این تفاهم‌نامه، ایجاد یک میکانیزم شفاف و موثر آموزشی بین وزارت عدلیه و انستیتوت مالی و بانکداری افغانستان می‌باشد. به اساس این تفاهم‌نامه، انستیتوت مالی و بانکداری افغانستان جهت ارتقای ظرفیت کاری کارمندان وزارت عدلیه، برنامه‌های آموزشی حرفه‌ای (بانکداری عمومی، برنامه‌های تخصصی منابع بشری، رهبری، حسابداری و تدارکات) را طبق نیازمندی‌های آموزشی این وزارت در مقاطع مختلف زمانی، برگزار می‌نماید.

انستیتوت مالی و بانکداری افغانستان منحیث اداره مستقل نیمه دولتی تحت نظارت دافغانستان بانک به منظور بهبود ارتقای ظرفیت سکتور مالی در افغانستان، فعالیت می‌نماید.