ذبیح الله کلیم به عنوان رییس عمومی قضایای دولت وزارت عدلیه به کارمندان این ریاست معرفی گردید.

14 میزان 1397

محمد قاسم حلیمی معین مسلکی وزارت عدلیه، ذبیح الله کلیم را به عنوان رییس عمومی قضایای دولت وزارت عدلیه دیروز در مراسم رسمی معرفی نمود. در این مراسم، سرپرست ریاست عمومی قضایای دولت، رؤسا و کارمندان ریاست عمومی قضایای دولت، حضور داشتند.

نخست از همه، خواجه احمد الله صدیقی، سرپرست ریاست عمومی قضایای دولت، تقرر آقای کلیم را در این پست تبریک گفته، زندگی نامه و سوانح تحصیلی ایشان را بیان نمود.

در همین حال، آقای کلیم از اعتماد مقام وزارت عدلیه سپاس‌گزاری نموده و در باره‌ی اهمیت و جایگاه ریاست عمومی قضایای دولت صحبت نمود. وی تعهد سپرد که با فساد مبارزه نموده و به منظور استرداد زمین‌ها و منافع مالی دولت تلاش جدی می‌کند.

محمد قاسم حلیمی معین مسلکی وزارت عدلیه، از کارکرکرها و صداقت خواجه احمد الله صدیقی، سرپرست ریاست عمومی قضایای دولت، سپاس‌گزاری نمود. معین مسلکی وزارت عدلیه همچنان از کارکردها و دست آوردهای آقای کلیم به نیکی یاد کرده و از اهلیت و شایستگی ایشان به کارمندان این ریاست اطمینان داد. وی ابراز امیدواری نمود که با آمدن ایشان، انتظار می‌رود تا میکانیزم‌های بهتری به منظور بازگشت جایدادهای غصب شده در این اداره وضع گردد.

در پایان، آقای کلیم از سوی معین وزارت عدلیه و سایر همراهان، به دفتر کاری‌اش رهنمایی گردید.

آقای کلیم دوره لیسانس خویش را در پوهنځی‌های حقوق و شرعیات پوهنتون الازهر در کشور مصر به پایان رسانیده است. وی ماستری خود را در بخش حقوق از پوهنتون کالفرنیای آمریکا گرفته است. آقای کلیم در پست‌های مسؤول بخش‌ عدلی و قضایی افغانستان در سازمان ملل و در بخش حاکمیت قانون و حقوق بشر سازمان ملل در کشور سودان، ایفای وظیفه نموده است.