چهارمین نشست مشورتی طرح پیش‌نویس استراتیژی وزارت عدلیه در کابل، برگزار گردید.

9 میزان 1397

وزارت عدلیه ج.ا.ا، چهارمین نشست مشورتی طرح پیش‌نویس استراتیژی این وزارت را، با حضور دکتر ذکیه عادلی معین امور اجتماعی این وزارت، روح‌الله قاریزاده، رییس انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، عزیزه عدالت‌خواه رییس عمومی مساعدت‌های حقوقی وزارت عدلیه، شوونوال شاه‌ولی عطایی رییس پلان و پالیسی، آمر جندر این وزارت، رییس حقوق کابل، رییس حقوق وزارت امور زنان، رؤسای عدلیه 20 ولایت کشور، نمایندگان جامعه مدنی، وکلای مدافع و فعالین حقوق بشر، با همکاری مالی و تخنیکی بخش حاکمیت قانون دفتر همکاری‌های آلمان( جی. آی. زید) در کابل برگزار کرد. استراتیژی جدید وزارت عدلیه قرار است برای پنج سال آینده ( 1398الی 1402) تدوین شود. 

پوهنمل دکتر ذکیه عادلی معین امور اجتماعی وزارت عدلیه، ضمن تشکری از همکاری‌های بخش حاکمیت قانون دفتر جی. آی. زید، روی نکاتی مهم از جمله اهمیت پلان استراتیژیک و نقش آن روی پلان عملیاتی سالانه و مشارکت همه کارمندان این وزارت در تدوین استراتیژی تاکید نمودند. دکتر عادلی گفت: "وزارت عدلیه متولی و سردمدار حاکمیت قانون بوده، بناءٌ برای اینکه ما حاکمیت قانون را از دیگران توقع داشته باشیم، اولاٌ از خود شروع کرده و نقطه آغاز باشیم." وی اضافه کرد ما باید از پلان استراتیژیک گذشته یک آسیب شناسی دقیق داشته باشیم که پلان استراتیژیک گذشته چند فیصد موفق بوده و اگر موفق نبوده، دلایل آن در چه است تا بتوانیم به رویت آن راه کارهای موثری را ارایه کنیم. وی بر اهمیت و جایگاه حقوق بشر در ساختار وزارت عدلیه، توسعه تشکیل مساعدت‌های حقوقی و نظارت جدی از فعالیت‌های احزاب سیاسی تاکید کرده گفت که در استراتیژی جدید باید روی آن توجه بیشتر صورت گیرد".

بانو انا معاون بخش حمایت از حاکمیت قانون دفتر جی. آی. زید، از دوستی و همکاری‌های صد ساله کشور آلمان با افغانستان یاد آوری نموده و بر تداوم همکاری‌ها با وزارت عدلیه در جهت نهادینه شدن دسترسی مردم به عدالت تاکید کرد.

شوونوال شاه ولی عطایی رییس پلان و پالیسی وزارت عدلیه، راجع به اهداف و مقاصد نشست مشورتی و ضرورت تهیه پلان استراتیژیک برای وزارت عدلیه صحبت نموده، گفت: استراتیژی یکی از ابزارهای مؤثر سازمانی برای وزارت عدلیه بوده که وزارت می‌تواند فعالیت‌های خود را مطابق آن به سمت درست سوق دهد.

بعداٌ، آقای ذبیح الله جواد مشاور پالیسی و استراتیژی وزارت عدلیه، خلاصه یافته‌های ارزیابی استراتیژی گذشته ( 1393-1397) را که توسط وی در هفت ولایت زون شمال بطور نمونه انجام شده بود ارائه نمود. قرار است از یافته‌های این بررسی در طرح استراتیژی جدید وزارت عدلیه نیز استفاده بعمل آید.

در ادامه، اشتراک کنندگان به گروپ‌های کاری تقسيم شده و راجع به طرح پیش‌نویس استراتیژی جديد نظريات و پيشنهادات شانرا مطرح نمودند. نظريات و پیشنهادات آن‌ها جمع‌آوری شده و قرار است در پیش‌نویس استراتیژی جدید از آن استفاده بعمل آید.

در ختم روز اول برنامه، محترم روح‌الله قاریزاده رییس انجمن مستقل وکلای مدافع به جمع‌بندی موضوعات مطرح شده پرداخته از  ابتکار وزارت عدلیه و پروژه حمایت از حاکمیت قانون دفتر جی. آی. زید، مبنی بر دخیل سازی همه همکاران وزارت عدلیه و نمایندگان نهادهای همکار در تدوین این استراتیژی سپاس‌گزاری نمود.

در روز دوم بعد از ارائه کارهای گروپی و بحث‌های آزاد، محترم  سید محمد هاشمی معین مالی و اداری وزارت عدلیه به جمع بندی برنامه پرداخته و از همکاری‌های پروژه حمایت از حاکمیت قانون دفتر جی. آیی. زید، تشکری نمود. آقای هاشمی روی موضوعات چون: رفع مشکلات بخش قضایای دولت، ازدیاد تشکیل ریاست‌های عدلیه بعد از ارزیابی و نیاز سنجی دقیق، تقویه هماهنگی با ادارات ذیربط، استفاده از بدیل‌های حجز، حضور بیشتر زنان در ساختار تشکیلاتی این وزارت و به خصوص در ولایات صحبت نموده گفت که روی این موارد در استراتیژی جدید این وزارت توجه صورت گیرد.

در اخیر معین وزارت عدلیه، بر اشتراک روسای عدلیه در جلسات کمیسیون‌های ولایتی منع خشونت و کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان و سایر جلسات ذیربط تاکید نمود.