معین امور اجتماعی وزارت عدلیه، با معاون پروژه حاکمیت قانون GIZ دیدار و گفت‌وگو کرد

8 میزان 1397

دکتر زکیه عادلی، معین امور اجتماعی وزارت عدلیه ج.ا.ا با خانم انافون هارنیر، معاون  پروژه حمایت از حاکمیت قانون GIZ در دفتر کارش دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، دو طرف در باره چگونگی فعالیت ها و همکاری‌های GIZ با بخش‌های مختلف وزارت عدلیه صحبت نموده و بر همکاری‌های بیشتر تعهد سپردند.