برنامه‌های آگاهی‌دهی از فرصت‌های شغلی، برای محصلین پوهنتون‌های دولتی و خصوصی در ولایت هرات برگزار گردید

 3 - 4 میزان 1397

به منظور افزایش حضور زنان در وزارت عدلیه ج.ا.ا، در یک کار تیمی، ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی، ریاست منابع بشری و آمریت جندر این وزارت، برنامه‌های آگاهی‌دهی از سهولت‌های فراهم شده برای جذب فارغین اناث در بست‌های خالی و به خصوص بست‌های مساعدت‌های حقوقی را، برای محصلین در ولایت هرات برگزار نمودند.

در این برنامه‌ها که به همکاری مالی و تخنیکی موسسه عدالت برگزار گردید، 333 تن از محصلین سال اخیر پوهنځی‌های حقوق و شرعیات پوهنتون دولتی هرات و سه پوهنتون خصوصی (جامی، کهکشان شرق و آسیا) شرکت نموده بودند.