برنامۀ آگاهی‌دهی حقوقی، در لیسه‌ عالی نسوان سلطان رضیه، برگزار گردید

4 میزان 1397

ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی وزارت عدلیه ج.ا.ا، برنامۀ آگاهی‌دهی حقوقی را برای شاگردان صنوف دوازدهم لیسه‌ عالی نسوان سلطان رضیه شهر کابل، برگزار کرد.

در این برنامه موضوعات چون: حقوق اساسی و وجایب اتباع، قانون منع خشونت علیه زنان، حقوق مظنون و متهم، حقوق فامیل و موارد مهم  دیگر مورد بحث و آگاهی‌دهی قرار گرفت.

هدف از راه اندازی همچو برنامه‌ها، بلند بردن سطح آگاهی حقوقی شاگردان و آشنایی آنها به یک سری قوانین نافذۀ کشور می‌باشد.