برنامۀ آگاهی‌دهی حقوقی، در لیسه‌ عالی نسوان محراب‌الدین برگزار گردید

1 میزان 1397

ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی وزارت عدلیه ج.ا.ا، برنامۀ آگاهی‌دهی حقوقی را برای شاگردان صنوف یازدهم و دوازدهم لیسه‌ عالی نسوان محراب‌الدین شهر کابل، برگزار کرد.

در این برنامه موضوعات چون: ارگان‌های عدلی و قضایی، معرفی ریاست‌های حقوق و قضایای دولت، معرفی ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی، قانون منع خشونت علیه زن و موارد مهم  دیگر مورد بحث و آگاهی‌دهی قرار گرفت.

هدف از راه اندازی همچو برنامه‌ها، بلند بردن سطح آگاهی حقوقی شاگردان و آشنایی آنها به یک سری قوانین نافذۀ کشور می‌باشد.