ابتکار جدید وزارت عدلیه در عرصه‌ی اطلاع رسانی؛

20 سنبله 1397

وزارت عدلیه در نظر دارد تا نشست‌هایی را زیر نام "محاسبه‌ی کارکرد وزارت عدلیه" در پوهنتون‌ها/دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی برگزار نماید. مبتنی بر این، محمد امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه دیروز در مؤسسه‌ی تحصیلات عالی ادراک برای بیشتر از 100 تن از محصلان حقوق و سایر رشته‌ها، در باره‌ی وظایف و مسؤولیت‌های وزارت عدلیه و کارکردهای سه سال آن، معلومات داده و به پرسش‌ها و نگرانی‌های این محصلان، پاسخ ارایه نمود.

در این نشست، معاون علمی، معاون امور محصلان، رییس پوهنحی حقوق، استادان و محصلان رشته‌ی حقوق و سایر رشته‌ها، اشتراک نمودند.

در این نشست، امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه در پیوند به وظایف و مسؤولیت‌های وزارت عدلیه گفت: باور ما این است که مردم و به ویژه محصلان باید در باره‌ی مسوولیت و صلاحیت‌های نهادهای حکومتی بدانند تا در روشنی آن، آگاهانه از یک سو، مشکلات شان را حل نمایند و از سوی دیگر، کارکرد این نهادها را محاسبه درست نمایند. وی گفت: وزارت عدلیه یکی از نهادهای مرکزی حکومت است. این وزارت در سه سال کار حکومت وحدت ملی، نقش مهم و مسوولانه‌ای در روند اصلاحات حکومت و انجام تعهدات افغانستان در برابر جامعه‌ی بین‌المللی داشته است. او اشاره کرد که وزارت عدلیه نه یک نهاد قانون ساز است، نه نهاد تطبیق کننده قانون، بلکه این وزارت به عنوان یکی از نهادهای عدلی و قضایی مسئولیت‌های مشخص دارد.

 

او افزود: ترتیب مسؤده‌های قوانین و فرامین مقام عالی ریاست جمهوری، طرح، تدقیق و طی مراحل اسناد تقنینی، تطبیق سفارشات کنوانسیون‌هایی که افغانستان به آن پیوسته است در اسناد تقنینی افغانستان، چاپ و نشر اسناد تقنینی، علایم و نشان‌های تجارتی در جریدۀ رسمی، اصلاح و تربیت اطفالی که از قانون تخلف کرده‌اند، رسیدگی به عرایض و دوسیه‌های حقوقی شهروندان در قضایای املاکی، دیون (قرض) و مدنی، تطبیق فیصله‌ی نهایی محاکم در قضایای حقوقی و مدنی، دفاع از ملکیت و منافع مالی دولت در پیشگاه محاکم، عرضه‌ی خدمات رایگان حقوقی برای متهمان بی‌بضاعت، آگاهی‌دهی حقوقی، بررسی و طی مراحل درخواست‌های ترک تابعیت و کسب تابعیت و ثبت احزاب سیاسی، نهادهای اجتماعی، رهنمای معاملات و عریضه نویسان از شمار مسوولیت‌های مشخصی است که وزارت عدلیه با توجه به امکانات و حد صلاحیت‌های قانونی‌اش بر عهده دارد. در کنار این، وزارت عدلیه ریاست و سکرتریت کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران را نیز به دوش دارد،  این کمیسیون از 16 نهاد دولتی و غیر دولتی تشکیل شده است که بر بنیاد قانون، دارای وظایف و صلاحیت‌های مشخصی است.

آقای ریاضت پس از توضیح وظایف و مسؤولیت‌های وزارت عدلیه، در باره‌ی کارکردهای این وزارت گفت: وزارت عدلیه برای انجام مسؤولیت‌هایش، فعالیت‌های چشم‌گیری را انجام داده است. به عنوان مثال: وزارت عدلیه در راستای تدقیق و طی مراحل اسناد تقنینی، دستاوردهای بی پیشینه‌ای داشته است. او گفت که این وزارت در سه سال حکومت وحدت ملی حدود 300 سند تقنینی را تدقیق و طی مراحل نموده است؛ قوانینی که از ضرورت‌های مهم دولت و جامعه می‌باشد.

همچنان، سخنگوی وزارت عدلیه در این نشست در بارۀ دیتابیس قوانین افغانستان و چگونگی دریافت اسناد تقنینی از این دیتابیس، معلومات داده و به اشتراک کنندگان گفت: شما به عنوان شهروند مسؤول باید از قوانین کشور تان با خبر باشید و در راستای تطبیق آن نقش مؤثری را ایفاء نمایید.

در پایان این نشست، آقای ریاضت یک جلد کود/کد جزا و برخی از جراید و رساله‌های دیگر حقوقی را به این نهاد تحصیلی تقدیم نموده و همچنان به پرسش‌های محصلان پاسخ ارایه نمود.