معین امور اجتماعی وزارت عدلیه با رییس تیم JSSP، دیدار و گفت‌وگو کرد

 3 سنبله 1397

دکتر زکیه عادلی، معین امور اجتماعی وزارت عدلیه ج.ا.ا با خانم جاستین. ام. روکیبا، رییس تیم JSSP (برنامه حمایت از سکتور عدلی) در دفتر کارش دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار ضمن صحبت در باره چگونگی همکاری‌های JSSP با بخش‌های مختلف وزارت عدلیه، هر دو طرف بر همکاری‌های بیشتر تعهد سپردند.