دکتر ذکیه عادلی معین امور اجتماعی وزارت عدلیه از بخش‌های مختلف ریاست حقوق بشر و آمریت جندر بازدید نمود.

 20 اسد 1397

وی در این دیدار، ضمن ارزیابی از روند کار و چگونگی عملکرد کارمندان، به مشکلات و پیشنهادات آنان گوش فرا داده و وعده سپرد جهت بهبود عملکرد بخش‌های مربوطه، تدابیر لازم را با همکاری آنان اتخاذ می‌نماید.