مرکز خدمات حقوقی تلفونی وزارت عدلیه (188) از طریق رسانه‌ها آگاهی داده می‌شود.

2 اسد 1397

محمد قاسم حلیمی معین مسلکی وزارت عدلیه ج.ا.ا با مسؤول «میدیا پرودکشن زرنگار» در بارۀ تهیه اعلان از مرکز خدمات حقوقی تلفونی (188) و نشر آن در رسانه‌ها، دیدار و گفت‌وگو نمود. در این گفت‌وگو، مسؤول میدیا پرودکشن زرنگار تعهد نمود که اعلان این مرکز را با توجه به طرح و سفارش وزارت عدلیه، با کیفیت عالی تهیه نموده و آن‌را تا سه ماه از طریق شبکه‌های کیبلی و سایر کانال‌های ارتباطی شان به نشر می‌رساند. در کنار این، مسؤول پرودکش زرنگار اضافه کرد که پیام آگاهی متنی این مرکز (188) را در زیرنویس شبکه‌های های شان به گونۀ دوام‌دار نیز به نشر می‌رساند.
بر بنیاد این گفت‌وگوها، قرار است که میدیا پرودکشن زرنگار به تعداد 6 دستگاه (S.T.B) را به منظور تعقیب اعلانات شان به وزارت عدلیه نیز همکاری نماید.
هم‌چنان، معین وزارت عدلیه با رییس عمومی مساعدت‌های حقوقی، ظرفیت و روند کار پرودکشن زرنگار را از نزدیک دیدن نمود. وزارت عدلیه در نظر دارد تا در این زمینه، تفاهم‌نامۀ را با این نهاد به امضاء برساند.

 

گفتنی است که پرودکشن زرنگار در عرصۀ تهیه، نشر و عرضۀ خدمات رسانه‌یی فعالیت می‌نماید. این پرودکشن دارای شبکه کیبل دیجیتل زرنگار بوده و خدمات کیبل دیجیتل را در کابل ارایه می‌نماید. این شرکت با 36 شبکه داخلی و 55 شبکه بین المللی تفاهم دارد.