نشست کمیته تخنیکی کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران برگزار گردید

13 سرطان 1397

این نشست به ریاست نایف ریاضت سرپرست ریاست ارتباط خارجه وزارت عدلیه ج.ا.ا، و رییس کمیته تخنیکی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران و با اشتراک نمایندگان ادارات عضوی این کمیسیون برگزار گردیده بود. در این نشست هیئت مرکز بین‌المللی انکشاف پالیسی مهاجرت (ICMPD) از کشور اتریش نیز حضور داشتند.

در این نشست، فعالیت‌های کمیسیون عالی، قانون جدید مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، پلان عمل ملی مبارزه با قاچاق انسان، پلان اولویت‌ها و پلان آگاهی عامه برای اشتراک کنندگان ارایه گردید.

هیئتی مذکور، سوالاتی را پیرامون نوع مبارزه با قاچاق انسان و تعقیب مرتکبین آن مطرح نمودند. محمدحسن سلیمی عضو مسلکی حقوق بشر و مسوول سکرتریت کمیته تخنیکی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، در رابطه به کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران معلومات داده گفت: کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران از سه واحد تشکیل گردیده که واحد اول موضوع پیگیری، شناسایی و کشف را به عهده دارند و شامل وزارت داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و لوی سارنوالی می باشند. واحد دوم مسوولیت حمایت از قربانیان قاچاق انسان و قاچاق مهاجران را به عهده دارند که عبارت از وزارت صحت عامه، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت امور زنان می‌باشند. واحد سوم شامل وزارت حج و اوقاف، وزارت معارف، کمیسیون مستقل حقوق بشر و انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان می‌باشند و مسوولیت آگاهی دهی در رابطه به قاچاق انسان و قاچاق مهاجران را به عهده دارند.    

در ادامه راجع به طرز فعالیت کمیسیون عالی و کمیسیون‌های ولایتی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران نیز توضیحات ارایه گردید.  

در اخیر هیئت مرکز بین‌المللی انکشاف پالیسی مهاجرت (ICMPD) وعده همکاری نموده و وعده سپرد که در صورت لزوم به منظور ارتقای ظرفیت اعضای کمیته تخنیکی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران برنامه ای آموزشی را برگزار خواهند نمود.