برنامۀ آموزشی به منظور معرفی کود جزا در وزارت عدلیه برگزار شد

18 ثور 1397

برنامۀ آموزشی کود جزا برای آمران مساعدت‌های حقوقی تمامی ولایات، در وزارت عدلیه برگزار گردید.

در این برنامه، مواردی چون: معرفی اجمالی کود جزا و طی مراحل آن، تفاوت‌های کود جزا با قوانین جزایی قبلی، جرایم جدید و جرایم و قواعدی که با انفاذ کود جزا ملغی گردیدند، آموزش داده شد.

خانم عزیزه عدالتخواه، رییس عمومی مساعدت‌های حقوقی و عبیدالله عبادی، سرپرست ریاست منابع بشری وزارت عدلیه، برگزاری این برنامه را در راستای حاکمیت قانون و ارتقای سطح دانش مسلکی آمران مساعدت‌های حقوقی مفید دانسته و از آنها خواستند تا از این فرصت استفاده مؤثر نموده و اندوخته‌های‌شان را با سایر همکاران شان در ولایات شریک سازند.

محمد عظیم طاهری، نماینده مؤسسه‌ی آی.دی.ال.او نیز پیرامون موضوع صحبت نموده و راجع به برنامه‌های که قرار است به کمک و همکاری این نهاد در وزارت عدلیه عملی گردد، معلومات ارایه نمود.