دور دوم ستاژ تقنینی در وزارت عدلیه برگزار گردید

9 ثور 1397

دور دوم ستاژ تقنینی وزارت عدلیه ج.ا.ا، امروز در یک مراسم رسمی آغاز گردید. در این برنامه در حدود 180 تن از فارغان پوهنځی‌های حقوق و شرعیات، کارمندان وزارت عدلیه و سایر ادارات دولتی پس از اتمام امتحان رقابتی جذب گردیده اند.

محمد قاسم حلیمی معین مسلکی وزارت عدلیه ج.ا.ا، برگزاری این برنامه را مهم خوانده و روی اهمیت آن در عرصۀ قانونگذاری صحبت نمود. وی برای شاملین این برنامه آرزوی موفقیت نموده و از آنها خواست تا از این فرصت استفاده مؤثر نمایند.

معین مسلکی وزارت عدلیه از کمک‌های مالی و تخنیکی تمویل کننده‌گان برنامۀ ستاژ تقنینی سپاس‌گزاری نموده و خواهان همکاری‌های بیشتر در این عرصه گردید.

قانونپوه محمد اشرف رسولی مشاور ارشد تقنینی وزارت عدلیه، نیز از اهمیت این برنامه یاد نموده گفت: این برنامه سبب می‌شود تا میزان دسترسی مردم به عدالت بیشتر شده و قوانین به گونۀ درست و بهتر، طرح و تسوید گردد.

وی همچنان تصریح کرد: تهیۀ پیش‌نویس اسناد تقنینی از زمره مسؤولیت‌های اداره مربوط می‌باشد، اما به سبب نبود اشخاص مسلکی و ورزیده، پیش‌نویس‌هایی که ارایه می‌گردد، قابل قبول نبوده و کاستی‌های زیادی دارد. این پیش‌نویس‌ها نه تنها که برای دست اندرکاران امور قانون‌گذاری کمک نمی‌کند، بل‌که برگرداندن آن به الفاظ و ادبیات قانون، وقت مسؤولان قانون گذاری را ضایع نموده و روند قانون گذاری را به درازا می‌کشاند؛ از سویی‌هم تاکنون در دانشگاه‌های کشور مضمونی به نام روش، اصول و فنون قانون گذاری یا محتوایی به این برابر وجود ندارد تا دانشجویان، دانش مسلکی را بیاموزند.

وزارت عدلیه به منظور آسان ساختن روند قانونگذاری و برای این که در ادارات کسانی باشند که بتوانند از عهده تهیۀ اسناد تقنینی به خوبی برآیند و اسناد تقنینی قوی را - هم از نظر محتوا و هم از نظر کمیت و کیفیت - به وزارت عدلیه تقدیم نمایند، ستاژ تقنینی را برگزار نموده است. با استخدام فارغان ستاژ تقنینی در اداره‌های دولتی، روند تسوید قوانین مسلکی‌تر شده و سبب سهولت در امور قانون‌گذاری می‌گردد.