نشستی به منظور نهایی سازی دیتابیس سیستم مساعدت‌های حقوقی در وزارت عدلیه برگزار گردید

28/12/1396

جلالتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا، از نهادهای کمک کننده که با وزارت عدلیه همکاری دارند، ابراز سپاس و قدردانی نموده، بر اهمیت دیتابیس مساعدت‌های حقوقی، تأکید نمود. وی از مسئولین بخش خواست تا تمام معلومات مربوط به مساعدت‌های حقوقی را درج دیتابیس نمایند.

خانم دیانا "باون" رییس عمومی آی. دی. ال. او، از همکاری‌های وزارت عدلیه با این مؤسسه در بخش‌های مختلف مخصوصاَ در بخش دیتابیس، قدردانی نمود. وی همچنان از همکاری‌های ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی در تدوین دیتابیس، تشکری نموده و بر ادامه همکاری‌های شان با این وزارت تأکید نمود.  در ادامه، خانم هلی جان مشاور آی. دی. ال. او" برنامه سجا "، دیتابیس سیستم مساعدت‌های حقوقی را به معرفی گرفت.

خانم عزیزه عدالتخواه، رییس عمومی مساعدت‌های حقوقی وزارت عدلیه، از همکاری‌های مؤسسه آی. دی. ال. او، اظهار سپاس و قدردانی نموده و خواهان همکاری و همآهنگی بیشتر میان نهادهای همکار گردید. هم‌چنان روح الله قاری زاده رییس انجمن مستقل وکلای مدافع از ایجاد دیتابیس سیستم مساعدت‌های حقوقی اظهار سپاس و قدردانی نموده و حمایت خویش را این سیستم اعلام نمود.

قانونپوه محمد اشرف رسولی، مشاور ارشد وزارت عدلیه گفت که توسط این سیستم، آمار و معلومات دقیق قضایایی را که روی آن کار شده با کمترین زمان به دست آورده می‌توانیم. در این نشست نمایندگان نهادهای دولتی و مؤسسات خارجی ذیربط اشتراک نموده بودند. اشتراک کنندگان نشست، نظریات‌شان را در مورد چگونگی ایجاد این دیتابیس مطرح نمودند.