نشست مشورتی در رابطه به عدالت غیر رسمی (جرگه‌ها) در وزارت عدلیه برگزار گردید

7 حوت 1396

وزارت عدلیه ج.ا.ا، نشست مشورتی را در مورد عدالت غیر رسمی (جرگه‌ها)، به اشتراک شخصیت‌ها، علما، بزرگان، متنفذین و همکاران خارجی، در این وزارت برگزار نمود.

محمد قاسم حلیمی معین مسلکی وزارت عدلیه، هدف از این نشست را مشوره با شخصیت‌ها، علما، زنان، متنفذین و حقوق‌دانان پیرامون غنامندی هر چه بیشتر طرح مسوده قانون جرگه‌های اصلاحی در منازعات مدنی، عنوان نمود.

معین مسلکی وزارت عدلیه، جرگه‌ها را در شرایط فعلی یک ضرورت مبرم دانسته و تأکید نمود که در فیصله این جرگه‌ها و خصوصاً در موضوع دادن زنان در بدل بد و انتقام غیر شرعی و غیر قانونی، باید قرآن، سنت، اجماع، قیاس، عرف و قوانین نافذه در نظر گرفته شود.

در این نشست موضوعات مختلف پیرامون جرگه‌ها، مزایا و کاستی‌های آن مورد بحث قرار گرفته و اشتراک کنندگان نظریات‌شان را در راستای هرچه بهتر شدن این جرگه‌ها ابراز نمودند.