ساختمان ریاست عدلیه ولایت بلخ به بهره برداری سپرده شد.

ساختمان ریاست عدلیه ولایت بلخ که به کمک مالی دفتر جی آی زید(GIZ) و سعی و تلاش مقام وزارت عدلیه و ریاست عدلیه آن ولایت، در دو و نیم طبقه و با تجهیزات و سهولت‌های لازم اعمار گردیده، توسط معاون و وکلای آن ولایت رسمآ افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.