وزارت عدلیه از هفتۀ تجلیل از قانون اساسی، بزرگداشت نمود

23 جدی 1396

وزارت عدلیه ج.ا.ا، طی محفلی از هفتۀ تجلیل قانون اساسی، بزرگداشت نمود.دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا، در پیوند به قانون اساسی و اسناد تقنینی‌ای که در پرتو قانون اساسی طرح، تدقیق و طی‌مراحل گردیده، صحبت نموده گفت: قانون اساسی مال همه ماست و به همه شهروندان افغانستان حقوق مساوی داده است.تا زمانی که یک نص و یک ماده در آن شامل باشد، مورد احترام همه ما بوده و به تطبیق آن بر خود و دیگران مکلفیت داریم.

وی افزود: در این شب و روزها برخی زمزمه‌های در مورد تعدیل قانون اساسی وجود دارد. باید بگویم که راه و روش تعدیل قانون اساسی در خود قانون اساسی نهفته است.وی گفت: به یاد دارم که رییس صاحب جمهور وقت (کرزی) گفته بود، قانون اساسی نصوص قرآن عظیم‌ الشان نیست که تغییر ناپذیر باشد بلکه این عبارات ساخته و مورد توافق خود ما و شما است و هر زمانی که مصالح علیای کشور ما ایجاب نماید، ما آماده هستیم که از مسیر قانونی، به تعدیل آن اقدام نماییم.

وزیر عدلیه گفت: وزارت عدلیه با احترام به قانون اساسی و به اساس فرامین که در وقت و زمانش صادر شده، مکلفیت داشته تا قوانین افغانستان را در روشنی قانون اساسی 1382، بازنگری نماید.وزارت عدلیه در این زمینه پیشرفت های زیادی داشته و در طی نزدیک به سه سال حکومت وحدت ملی، 276 شماره اسناد تقنینی، اعم از قوانین، مقرره‌ها و اساسنامه‌ها، طی مراحل گردیده است، که از جمله می توان به کود جزاء، قانون انتخابات، قانون جامع حمایت از اطفال، قانون منع شکنجه، قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، قانون انرژی هستوی، قانون مشارکت عامه و خصوصی، قانون کاپی رایت، قانون منع استخدام اطفال در قطعات نظامی، قانون تدارکات، قانون گمرکات، قانون استملاک، قانون حمایت از حقوق مخترع و مکتشف و ده ها اسناد مهم تقنینی دیگر اشاره نمود. وی افزود که در پلان کار تقنینی امسال، موارد زیادی را در نظر گرفته تا قوانین آنرا طرح، تدقیق و طی مراحل نماید.

در اخیر وزیر عدلیه از کارکنان این وزارت و تمام شهروندان کشور خواست تا به قانون اساسی احترام نموده و در راستای تطبیق آن تلاش نمایند.