مدرن سازی سیستم اداری ریاست ارتباط خارجۀ وزارت عدلیه، رونمایی شد.

ریاست ارتباط خارجه، جدیدآ در تشکیل وزارت عدلیه ایجاد گردیده و مدرن سازی سیستم اداری این ریاست طی یک مراسم رسمی، افتتاح شد.

جلالت‌مآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج. ا.ا، در مراسم افتتاح مدرن سازی سیستم اداری ریاست ارتباط خارجه صحبت نموده و از نو سازی امور اداری این ریاست ابراز خرسندی کرد. وی گفت این ریاست به‌منظور تنظیم روابط با مؤسسات بین‌المللی، دونرها و سفارت‌خانه‌ها ایجاد گردیده است. از این آدرس ما می‌دانیم که ریاست‌های ما به چه چیزها نیاز دارند و این نیازها را با کدام مؤسسه و یا سفارت، نظر به تفاهم‌نامه‌ای که داریم، در میان بگذاریم.

وزیر عدلیه گفت: یکی از مسایل که باید ساده سازی می‌شد، پروسه‌ی ترک تابعیت و کسب تابعیت و ایجاد نظام دوسیه بندی بهتر و دیتابیس آن است. روند ترک و کسب تابعیت که قبلآ زمان زیاد را دربر می‌گرفت، اما با ایجاد دوسیه بندی و دیتابیس با روش جدید و پیشرفته، اکنون این روند ساده شده،نظام دوسیه بندی و ثبت بهتر آن باعث عرضه خدمات بهتر به‌هموطنان می‌گردد. وی از ریاست ارتباط خارجه خواست تا مشکلات را که در روند ترک تابعیت و کسب تابعیت وجود دارد، شناسایی نموده و با ایشان شریک سازند تا در رفع آن اقدام صورت گرفته و مشکلاتی را که مربوط به سایر ادارات می‌باشد، در جلسه کابینه مطرح نماید تا در رفع آن توجه شود.

وزیر عدلیه از موسسه‌های JSSP و INL به خاطر کمک‌های‌شان با این وزارت ابراز سپاس و قدردانی نموده و خواهان همکاری‌های بیشتر شان با وزارت عدلیه، خصوصاً سیستم فایلینگ و ثبت آن‌لاین قضایای ریاست عمومی قضایای دولت و ریاست عمومی حقوق این وزارت گردید.

ریاست ارتباط خارجه، مسئولیت تامین ارتباط بین وزارت عدلیه و موسسات بین‌الملی، دونرها و سفارت‌خانه‌ها را به عهده داشته و یکی از وظایف عمده‌ای این ریاست، طی مراحل اسناد ترک تابعیتهموطنان ماکه در خارج از کشور به سر می‌برند و می‌خواهندتابعیت افغانی‌شان را ترک نمایند و هم‌چنان اتباع خارجی که خواهان کسب تابعیت افغانیهستند، می‌باشد.

این ریاست به منظور ساده سازی پروسه ترک تابعیت و کسب تابعیت، یک سیستم منظم دوسیه بندی (فایلینگ) و دیتابیس را به کمک دفتر محترم (JSSP) ایجاد نموده که در این مراسم به معرفی گرفته شد. این سیستم کارکنان این ریاست را قادر می‌سازد که در کمترین زمان، دوسیه‌های افراد را پیدا نموده و به آنها معلومات بدهند که دوسیه‌های‌شان در کدام مرحله قرار دارند.

در اخیر ریاست ارتباط خارجه وزارت عدلیه با قطع نوار رسماً افتتاح گردید.