سومین نشست کمیسیون عالی مبارزه باقاچاق انسان وقاچاق مهاجران، برگزار گردید.

5 جدی 1396

این نشست، به ریاست جلالت‌مآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا، روی نهائی سازی رهنمود آموزشی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، ترتیب لایحه طرز فعالیت کمیسیون عالی و لایحه طرز فعالیت کمیسیون‌های ولایتی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، برگزار گردید.

وزیر عدلیه، پیرامون قاچاق انسان صحبت نموده گفت: گسترش جرم قاچاق انسان در این اواخر در سطح بین‌المللی نگرانی‌های جدی را برانگیخته و به چالش بزرگی تبدیل شده است. بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته امروزه جرم قاچاق انسان در پهلوی قاچاق اسلحه و قاچاق مواد مخدر منبع قابل ملاحظه‌ی عواید نامشروع می‌باشد. شبکه‌های جنایت‌کار قاچاق انسان از طریق استثمار، فریب و بهره کشی از قربانیان این جرم، منافع مالی هنگفتی را بدست می‌آورند.

قاچاق‌بران انسان بیشتر کشورهای را آماج قرار می‌دهند که مواجه به بحران‌های سیاسی ومنازعات مسلحانه یا فقر و بیکاری می‌باشند. افغانستان نیز به حیث کشوری که درگیر جنگ و بحران، فقر و ناامنی بوده، به عنوان یک کشور آسیب‌پذیر از این لحاظ تلقی می‌گردد.

وی هم‌چنان، از کارکردهای کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و فعالیت‌های که پس از نشست دوم این کمیسیون انجام شده یادآوری کرد. و از اعضای این کمیسیون خواست تا با در نظر داشت احکام قانون قاچاق انسان، لایحه طرز فعالیت کمیسیون عالی و پلان عمل ملی مبارزه علیه جرایم قاچاق انسان، علیه این جرایم شدید و غیر انسانی، مبارزه نمایند. تا امکان زندگی در یک جامعه‌ی سالم‌تر و مطمئین‌تر در کشور فراهم گردد.

در این نشست، 22 تن از نماینده‌گان ادارات عضو کمیسیون قاچاق انسان و مهاجران اشتراک نموده بالای موضوعات ذکر شده غور و بررسی نمودند. هم‌چنان، رهمنود آموزشی مبارزه با قاچاق انسان و مهاجرانبا ملاحظات تصویب و فیصله شد که در نشست کمیته تخنیکی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران نهائی گردد.