جلالتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا، با شارژدافیر سفارت آلمان مقیم کابل، دیدار و گفت‌وگو نمود.

22 -9- 1396
در این دیدار، آقای شارژدافیر از پیشرفت‌های وزارت عدلیه در راستای قانون‌گذاری ستایش نمود. نشر کود جزا در جریدۀ رسمی و در نظر گرفتن تناسب جرم و جزا مبتنی بر معیارهای کنوانسیون‌های بین المللی که افغانستان به آن پیوسته است، از زمره کارکردهایی است که از سوی آقای شارژدافیر و هیات همراه شان، مورد تحسین قرار گرفت.