جلالتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا با رییس بخش حاکمیت قانون یوناما در افغانستان و هیئت همراه شان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

این دیدار، به منظور طرح قانون معاملات و امضاء های الکترونیکی صورت گرفت.
وزیر عدلیه در رابطه به مشکلات موجود معلومات داده گفت: طرح این قانون که از طرف وزارت مخابرات فرستاده شده دارای مشکلات فراوان است، در این راستا وزیر عدلیه از یوناما خواهان همکاری گردیده و گفت ایجاب می‌نماید، یک متن که ریاست عمومی امور قانونگذاری را در تهیه‌ی یک قانون عام‌ فهم، دقیق و مؤثر، کمک نماید، در دسترس این وزارت قرار داده شود.
رییس حاکمیت قانون دفتر یوناما، روی اهمیت این سند تاکید نموده گفت؛ این قانون افغانستان را در تفتیش معاملات الکترونیکی کمک بیشتر می‌نماید. در ضمن ابراز داشتند که دفتر یوناما تلاش می‌نماید تا وزارت عدلیه را از طریق یک ‌تن از کارشناسان بین‌المللی، در این عرصه کمک نماید.
هم‌چنان، رییس حاکمیت قانون یوناما از نشر کود جزا اظهار خرسندی نموده و آنرا یک دست‌آورد بزرگ برای افغانستان در راستای تامین عدالت و ثبات پنداشته و ابراز امیدواری نمود تا این قانون از طریق شورای ملی نیز به تصویب برسد.
در پایان وزیر عدلیه از راه اندازی یک برنامه آموزشی راجع به کود جزا یاد نموده فرمود که قرار است این وزارت، قضات، څارنوالان و پرسونل وزارت عدلیه و سایر ادارات ذیربط را در این زمینه آموزش دهد.