برنامه‌ای به منظور معرفی وزارت عدلیه به محصلان در موسسۀ تحصیلات عالیجهان برگزار گردید. - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

برنامه‌ای به منظور معرفی وزارت عدلیه به محصلان در موسسۀ تحصیلات عالیجهان برگزار گردید.

14قوس ۱۳۹6

آمریت جندر، وزارت عدلیه ج.ا.ا به منظور تشویق و آگاهی محصلان، برنامه یک روزۀ معرفی وزارت عدلیه و اطلاع رسانی از برنامۀ کار آموزی و فرصت‌های شغلی در این وزارت را برای 200 تن از محصلان اناث موسسۀ تحصیلات عالی جهان، برگزار نمود.

این برنامه به کمک مالی دفتر محترم GIZ و همکاری تخنیکی برنامۀ حمایت سکتور عدلی (JSSP) در تالار کنفرانس‌های موسسه تحصیلات عالی مذکور برگزار گردیده بود.

هدف این برنامه را تشویق وترغیب محصلان اناث برای اشتراک در پروسه‌های رقابت آزاد بست‌های خالی و جلب و جذب ایشان در برنامۀ کار آموزی وزارت عدلیه، به منظور تطبیق اهداف پلان استراتیژیک آمریت جندر در مطابقت با اهداف پلان کاری ملی برای زنان افغانستان در خصوص افزایش کارمندان اناث در این وزارت، تشکیل می‌داد.