کنفرانس آمرین مراکز اصلاح و تربیت اطفال ولایات برگزار گردید

16 میزان 1396

این کنفرانس با اشتراک معین مسلکی وزات عدلیه ج.ا.ا، معین تعلیمات اسلامی وزارت معارف، رییس عمومی مراکز اصلاح و تربیت اطفال، رییس عمومی مساعدت‌های حقوقی، نمایندگان موسسات هم‌کار خارجی و آمرین مراکز اصلاح 34 ولایت، در مرکز اصلاح ولایت کابل برگزار گردید.

در آغاز محمد قاسم حلیمی معین مسلکی وزارت عدلیه، پیرامون اطفالی که در مراکز اصلاح وتربیت اطفال به سر می‌برند، صحبت نموده گفت: این اطفال مجرم نیستند و به آنها مجرم خطاب نمی‌شود، زیراآنها هنوز طفل استند و کارهای خوب و بد را از هم تشخیص داده نمی‌توانند، خانواده ها و به ویژه والدین، مسؤولیت رسیده گی و تربیه این اطفال را به دوش دارند. وی هم‌چنان گفت:یکی از بخش‌هایی که به گونۀ جدی مورد توجه من قرار دارد،مراکز اصلاح و تربیه اطفال است. نهایت تلاش می‌کنیم تا به اصلاح و تربیت این اطفال به گونۀ درست رسیده گی نماییم.

در ادامه معین وزارت معارف، از هم‌کاری در قسمت آموزش و پرورش اطفال مراکز اصلاح یاد کرده، گفت؛ وزارت معارف همیشه با مراکز اصلاح و تربیه اطفال هم‌کار بوده و می‌باشد. وی وعده سپرد که در بخش استخدام استادان مسلکی، آماده ساختن صنف‌های آموزشی و دیگر موارد مربوط به مراکز اصلاح و تربیت اطفال، هم‌کاری خواهند نمود. او هم‌چنان اشاره کرد که رسیده گی به این اطفال، یک مسؤولیت اساسی ماست و نهایت سعی می‌کنیم تا به این مسؤولیت‌های ما، رسیده گی نماییم.

در پایان رییس عمومی مراکز اصلاح و تربیت اطفال، رییس عمومی مساعدت‌های حقوقی و رؤسای موسسات هم‌کار، صحبت نموده و هم‌کاری‌های شان را در راستای اعمار تعمیر مراکز اصلاح و تربیت اطفال، آموزش اطفال و هم‌چنان توجه به دوسیه‌های آنها ابراز داشتند.