نشستی به منظور گزارش‌دهی از تطبیق بدیل‌های حجز، در تالار کنفرانس‌های وزارت عدلیهج.ا.ا برگزار گردید.

28 سنبله 1396

در این نشست نمایندگان ستره محکمه، لوی څارنوالی، وزارت کار و امور اجتماعی- شهدا و معلولین، موسسه JSSP و برخی ادارات ذیربط اشتراک نموده بودند.

در آغازمحمد صدیق صدیقی رییس عمومی مراکز اصلاح و تربیت اطفال وزارت عدلیه، پیرامون تطبیق پلان بدیل‌های حجز، دست آورد‌ها و نتایج حاصله از آن به جلسه معلومات ارایه نمود.

در ادامه رییس محکمه اختصاصی اطفال، رؤسای څارنوالی‌ها و نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، در رابطه به اجراآت ادارات مربوطه شان در قبال تطبیق بدیل‌های حجز، معلومات داده و از مشکلاتی که فرا راه تطبیق بدیل‌های حجز وجود دارد، یاد آوری نمودند.

در پایان، اشتراک کنندگان پیشنهادات شان را جهت تطبیق و توسعه هر چه بیشتر بدیل‌های حجز در سطح کشور، مطرح نمودند.