نشستی به منظور گزارش‌دهی از تطبیق بدیل‌های حجز، در تالار کنفرانس‌های وزارت عدلیهج.ا.ا برگزار گردید. - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

نشستی به منظور گزارش‌دهی از تطبیق بدیل‌های حجز، در تالار کنفرانس‌های وزارت عدلیهج.ا.ا برگزار گردید.

28 سنبله 1396

در این نشست نمایندگان ستره محکمه، لوی څارنوالی، وزارت کار و امور اجتماعی- شهدا و معلولین، موسسه JSSP و برخی ادارات ذیربط اشتراک نموده بودند.

در آغازمحمد صدیق صدیقی رییس عمومی مراکز اصلاح و تربیت اطفال وزارت عدلیه، پیرامون تطبیق پلان بدیل‌های حجز، دست آورد‌ها و نتایج حاصله از آن به جلسه معلومات ارایه نمود.

در ادامه رییس محکمه اختصاصی اطفال، رؤسای څارنوالی‌ها و نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، در رابطه به اجراآت ادارات مربوطه شان در قبال تطبیق بدیل‌های حجز، معلومات داده و از مشکلاتی که فرا راه تطبیق بدیل‌های حجز وجود دارد، یاد آوری نمودند.

در پایان، اشتراک کنندگان پیشنهادات شان را جهت تطبیق و توسعه هر چه بیشتر بدیل‌های حجز در سطح کشور، مطرح نمودند.