شهروندان خارجی از افغانستان درخواست کسب تابعیت می‌کنند

کابل- شنبه 27 سنبله 1396

10 تن از شهروندان کشورهای ترکیه، هندوستان، چین، فرانسه و برخی از کشورهای دیگر، در شش ماه نخست سال مالی 1396 از افغانستان درخواست کسب تابعیت کرده اند. دلیل بسیاری درخواست کننده گان تابعیت افغانستان، ازدواج با شهروندان افغانستان می‌باشد.

هم‌چنان، درخواست‌های ترک تابعیت از سوی شهروندان افغانستان نیز مطرح شده است؛ در شش ماه نخست امسال 507  تن از شهروندان این کشور درخواستی‌های ترک تابعیت شان را به دولت ج.ا.ا، داده اند.

بسیاری از درخواستی‌های ترک تابعیت افغانستان از سوی شهروندانی مطرح می‌شود که در کشورهای ایران، هالند و اوکراین به سر می برند؛ بسیاری از این درخواست کننده گان می‌گویند که به منظور کسب تابعیت کشورهای دیگر، لازم می‌دانند تا ترک تابعیت از افغانستان کنند؛ زیرا قوانین برخی کشورها، تابعیت دوگانه را نمی‌پذیرد.