محمد قاسم حلیمی معین مسلکی وزارت عدلیه ج.ا.ا با آقای انتونی ریچر رییس بخش جنوب آسیای مؤسسه جامعه باز و هیأت همراه شان دیدار و گفت‌وگو نمود.

22 سنبله 1396

در این دیدار، دو طرف پیرامون ستاژ تقنینی وزارت عدلیه، نقشه راه مساعدت‌های حقوقی و حکومت داری باز و به خصوص نقش جامعه مدنی، بحث و تبادل نظر نمودند. 

معین مسلکی وزارت عدلیه در رابطه به موضوع های مطرح شده، بحث همه جانبه نموده و معلومات سودمندی را به منظور پیشرفت کار‌ها به گونۀ درست،ارایه نمود.