جلالتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا با خانم تاتاناکولن،رییس بخش محافظت از اطفال یونیسف در افغانستان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

19سنبله 1396

در این دیدار دو طرف پیرامون ترمیم مرکز اصلاح و تربیت اطفال کابل و تهیه اجناس و لوازم مورد ضرورت اطفال در مراکز اصلاح و تربیت اطفال،بحث و تبادل نظر نمودند.

خانم کولن، رییس بخش محافظت از اطفال یونیسف در افغانستان گفت که به اساس توافق صورت گرفته میان وزارت عدلیه و اداره یونیسف، کار ترمیم دو ساختمان مرکز اصلاح و تربیت اطفال کابل تکمیل و آماده بهره برداری می‌باشد.

وی هم‌چنان گفت که اداره یونیسف به ارزش (50000) دالر وسایل و اجناس مورد ضرورت مراکز اصلاح و تربیت اطفال و زندان بگرام را به مرکز اصلاح و تربیت اطفال کابل انتقال داده است.

این وسایل و اجناس شامل 100 پایه چپرکت فلزی دو منزله،200 تخته دوشک اسفنجی، 200 تخته کمپل، 200 دانه بالش، 1253 مترفرش و برخی دیگر از وسایل مورد ضرورت مراکز اصلاح می‌باشد.

وزیر عدلیه از همکاری‌های اداره یونیسف با این وزارت ابراز سپاس و قدردانی نموده و خواهان همکاری‌های بیشترشان با این وزارت گردید.