جلالتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا با فرانک مایکل میلیبن سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در پیوند به برخی موارد مهم، دیدار و گفت‌وگو کرد. - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

جلالتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا با فرانک مایکل میلیبن سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در پیوند به برخی موارد مهم، دیدار و گفت‌وگو کرد.

جلالتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا با فرانک مایکل میلیبن سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در پیوند به برخی موارد مهم، دیدار و گفت‌وگو کرد.