جلالتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا با خانم تاتاناکولن،رییس بخش محافظت از اطفال یونیسف در افغانستان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

11/5/1396

در این دیدار طرفین پیرامون ترمیم مرکز اصلاح و تربیت اطفال کابل و انتقال اطفال متخلف از زندان بگرام به این مرکز، تهیه اجناس و لوازم مورد ضرورت اطفال در زندان بگرام و مراکز اصلاح و تربیت اطفال، ستراتیژی ملی عدالت برای اطفال، مساعدت‌های حقوقی و توظیف وکیل مدافع برای اطفال محجوز جهت پیشبرد قضیه های‌شان و قانون جامع اطفال بحث و گفت‌وگو نمودند.

وزیر عدلیه در مورد قانون جامع اطفال گفت که کار تدقیق مسوده این قانون تکمیل و مورد تایید کابینه ج.ا.ا قرار گرفته و غرض تصویب رسماً به شورای ملی فرستاده شده است و فعلاً در کمیته قانونگذاری پارلمان زیر بحث قرار دارد که بعد از تصویب و توشیح در جریده رسمی نشر خواهد شد.

وزیر عدلیه از همکاری‌های اداره یونیسف با این وزارت ابراز سپاس و قدردانی نموده و خواهان همکاری های بیشترشان در زمینه تهیه دوا و داکتر برای اطفال زندان بگرام، روند انتقال آنها به مرکز اصلاح و تربیت اطفال کابل و توظیف وکیل مدافع جهت پیشبرد قضیه‌های آنها گردید. 

در پایان، رییس بخش محافظت از اطفال یونیسف، همکاری‌های بیشتررا باوزارت عدلیه وعده نمود.