جلالتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا، نشست شورای رهبری وزارت عدلیه را برگزار کرد.

7 اسد 1396

این نشست با اشتراک سید محمد هاشمی معین مالی و اداری و رییسان ریاست‌های مرکزی این وزارت در دفتر کار وزیر عدلیه برگزار گردید.

در این نشست، مواردی چون: استخدام کارمندان بالمقطع، ایجاد بانک اطلاعاتوزارت عدلیه،گزارش‌های ریاست تفتیش داخلی ودرخواست‌های مطرح شده از سوی کارمندان وزارت به منظور تداوی، بحث و گفت‌وگو گردید.

گفتنی است که جلسه‌ی رهبری وزارت عدلیه در باره‌ی موضوع‌هایی که ضرورت گفتمان جمعی را دارد،به گونه‌ی نوبتی و مداومبرگزار می‌شود.