دیدار وزیر عدلیه با نماینده دفتر حمایت از سکتور عدلی افغانستان (JSSP)

3/5/1396

جلالتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان با هیئت محترم دفتر حمایت از سکتور عدلی افغانستان (JSSP) در دفتر کار اش دیدار و گفت‌وگو نمود.

هدف این دیدار را تعیین جایگاه سیستم مدیریت قضایا در چوکات وزارت عدلیه تشکیل میداد.

در این دیدار طرفین روی چگونگی عملکرد سیستم مدیریت قضایا، تشکیلات مورد نیاز و سایر موارد بحث و گفت‌وگو نمودند.

سیستم مدیریت قضایا یک بانک معلوماتی بوده که تمام معلومات راجع به قضایای جزایی و مدنی در آن ثبت میگردد.