کمپاین اهدای خون در وزارت عدلیه ج.ا.ا برگزار گردید. - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

کمپاین اهدای خون در وزارت عدلیه ج.ا.ا برگزار گردید.

16 ثور 1396
این کمپاین از سوی ریاست بانک خون مرکزی وزارت صحت عامه ج.ا.ا به همکاری و هماهنگی واحد صحی ریاست منابع بشری وزارت عدلیه، در تالار وزارت عدلیه برگزار گردید.
در این کمپاین، 36 تن از کارمندان وزارت عدلیه، رضاکارانه به منظور اهدای خون مراجعه نمودند؛ پس از معاینه از سوی دکتران تیم سیار ریاست بانک خون، 28 تن آنان واجد شرایط شناخته شده و از هر یک آنان، 500 سی سی خون اهداء گردید.