تفاهم‌نامۀ تسهیل آوری در روند تصدیق اسناد شهروندان از سوی جلالتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا و عبیدالله ابراهیمی رییس مؤسسه «سمارت سیستم» به امضاء رسید. - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

تفاهم‌نامۀ تسهیل آوری در روند تصدیق اسناد شهروندان از سوی جلالتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا و عبیدالله ابراهیمی رییس مؤسسه «سمارت سیستم» به امضاء رسید.

6/1/1396

به اساس این تفاهم‌نامه، مؤسسه «سمارت سیستم»، تمام اسنادی را که نیازمند اخذ مهر تاییدی و یا تصدیق اداره قضایای دولت وزارت عدلیه است، جمع آوری نموده و طی مراحل می‌نمایند.

عدم دسترسی شهروندان ولایت‌های دور دست به اداره قضایای دولت، یک مشکل اساسی است؛ این تفاهم‌نامه شهروندان را کمک می‌کند تا اسنادهای شان به گونه مطمین، در وقت مناسب و با هزینۀ کم (300 افغانی) مورد تصدیق قرار بگیرد.  

دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه می‌گوید: روزانه صدها نفر جهت اخذ مهر تأییدی اسناد شان به بخش تصادیق اسناد وزارت عدلیه مراجعه می‌نمایند که این ازدحام برای وزارت عدلیه و شهروندان مشکل به بار می‌ آورد. اکنون جهت رفع این معضل، ما این تفاهم‌نامه را با سکتور خصوصی امضاء می‌نماییم تا از یک سو جلوی ازدحام و از سوی دیگر جلوی سرگردانی مردم گرفته شود.

وزیر عدلیه می‌گوید: این تفاهم‌نامه برای سه ماه به گونه آزمایشی به امضاء رسیده و اگر این روند قناعت بخش، مطمین و مؤثر باشد، این تفاهم‌نامه را برای یک‌سال تمدید می‌نماییم.

متن تفاهمنامه