از روز ملی نیرو‌های امنیتی و دفاعی افغانستان، در وزارت عدلیه بزرگداشت شد - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

از روز ملی نیرو‌های امنیتی و دفاعی افغانستان، در وزارت عدلیه بزرگداشت شد

9/12/1395

وزارت عدلیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مراسمی از روز ملی نیرو‌های امنیتی و دفاعی کشور بزرگداشت نمود. سید محمد "هاشمی" معین اداری وزارت عدلیه از شهامت و قهرمانی‌های نیرو‌های امنیتی و دفاعی کشور قدردانی نموده گفت: تجلیل از این روز، تجلیل از غیرت، شهامت و حب وطن دوستی نیرو‌های امنیتی و دفاعی کشور است که در راه تأمین امنیت و دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور خدمت نموده و جان‌های شیرین شان را فدا می نمایند.

معین وزارت عدلیه موضوع مکلفیت عسکری را مهم دانسته گفت: در گذشته‌ها از زمانی‌که اساس اردوی ملی گذاشته شد، ما شاهد این موضوع بودیم و نیروی امنیتی و دفاعی ما از جمله نیرو‌های بسیار مهم در منطقه بود. ولی متاسفانه به دلیل اوضاع نا به سامان کشور نیرو‌های ما متلاشی شدند. حالا هم در احیای اردوی ملی گام‌های خوبی برداشته شده و امروز هم اردوی ما اردوی با افتخاریست که از نوامیس ملی کشور دفاع می نمایند. اما وقتی که ما بحث مکلفیت عسکری را مطرح می نماییم باید از هر خانواده ما یک نفر با در  نظر داشت سن در اردوی ملی عضویت داشته باشند. پیشنهاد ما این است که در این رابطه توجه صورت گیرد.

در پایان معین وزارت عدلیه از مردم افغانستان خواست تا برای پیروزی نیرو‌های امنیتی و دفاعی کشور دعا نموده و از آنها حمایت معنوی نمایند. همچنان از مردم افغانستان خواست که تا در راستای رسیدگی به مشکلات خانواده‌ها و بازماندگان شهدای نیرو‌های امنیتی، دَین دینی و وطنی شان را ادا نمایند.