جلالتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا با برخی از مسؤولان و نماینده گان ارشد رسانه ها، دیدار و گفت‌وگو کرد. - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

جلالتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا با برخی از مسؤولان و نماینده گان ارشد رسانه ها، دیدار و گفت‌وگو کرد.

این دیدار به منظور چگونه‌گی هماهنگی بیشتر با رسانه ها، توضیح محدویت‌های قانونی در ارایۀ اطلاعات و ارایۀ پیشنهادها و نظریه ها به منظور بهبود و سرعت بخشیدن در روند اطلاع رسانی، صورت گرفت.
در این دیدار، وزیر عدلیه از دستاوردهای مهم و کلی وزارت عدلیه در زمینه های تسوید و تدقیق قوانین، منابع بشری، ارتقای ظرفیت کارمندان، ثبت احزاب سیاسی و جمعیت‌ها، اصلاح و تربیت اطفال متخلف از قانون، دفاع از جایدادهای دولت، حقوق بشر، دفاع از حقوق مدنی افراد، آگاهی دهی حقوقی و به ویژه به منظور جلوگیری از خشونت علیه زنان، یاد آوری نموده و در ضمن، چالش‌های موجود و نقش رسانه ها در حل آن را نیز به بحث گرفت.
در این نشست، نظریه هایی نیز در راستای بلند برن سطح همکاری با رسانه با توجه به قانون دسترسی به اطلاعات و طرز العمل تفکیک اطلاعات وزارت عدلیه، از سوی دو طرف، ارایه گردید.