دکتر عبدالبصیر "انور" وزیر عدلیه ج.ا.ا با معاون رییس عمومی برنامه انکشافی ملل متحد (UNDP) و رییس پروژه دسترسی افغان‌ها به عدالت دیدار و گفت‌وگو کرد. - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

دکتر عبدالبصیر "انور" وزیر عدلیه ج.ا.ا با معاون رییس عمومی برنامه انکشافی ملل متحد (UNDP) و رییس پروژه دسترسی افغان‌ها به عدالت دیدار و گفت‌وگو کرد.

 27/11/1395

دکتر عبدالبصیر "انور" وزیر عدلیه ج.ا.ا با آقای جاسلین معاون رییس عمومی برنامه انکشافی ملل متحد (UNDP) و آقای دراگن پاپوویک رییس پروژه دسترسی افغان‌ها به عدالت و هیأت همراه‌شان در دفتر کارش دیدار و گفت‌وگو نمود.

وزیر عدلیه از کمک‌ها و همکاری‌های برنامه انکشافی ملل متحد (UNDP) با سکتور عدلی و قضایی افغانستان و به خصوص وزارت عدلیه ابراز امتنان و قدردانی نموده گفت: مسأله ارتقای آمریت حقوق بشر وزارت عدلیه به ریاست در محراق توجه ما بوده و این موضوع را با جدیت دنبال می نماییم. وی افزود که صحبت‌های نیز در این زمینه با نهاد‌های ذیربط به شمول معاونت دوم ریاست جمهوری در جریان است و قرار است در یک فرصت مناسب در کمیته اصلاح عدلی و قضایی مطرح و در زمینه تصمیم‌های لازم اتخاذ و عملی گردد.

وزیر عدلیه روی اهمیت موجودیت و جایگاه اداره حمایت حقوق بشر در وزارت عدلیه تاکید نموده گفت: بقای این اداره از نیازمندی‌های اولی ما بوده و وزارت عدلیه مکلف است تا بقای آنرا تضمین و به حیث یک اداره بین الحکومتی در زمینه پیگیری و تطبیق مکلفیت‌های حقوق بشری دولت، جایگاه آنرا تثبیت نماید.

در پایان، وزیر عدلیه از کمک‌های برنامه انکشافی ملل متحد (UNDP)، با اداره حمایت حقوق بشر و بورد ترجمه این وزارت اظهار سپاس و قدردانی نموده و خواهان ادامه این همکاری‌ها گردید.