مرکز خدمات حقوقی تلفونی وزارت عدلیه با شماره 188 به فعالیت آغاز نمود - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

مرکز خدمات حقوقی تلفونی وزارت عدلیه با شماره 188 به فعالیت آغاز نمود

مرکز خدمات حقوقی تلفونی وزارت عدلیه (Call Center)، به منظور ارایه مشوره‌های حقوقی به شهروندان کشور، با شماره (188) به فعالیت آغاز نمود. این مرکز روز شنبه 16/11/1395 طی مراسمی با قطع نوار توسط سید محمد "هاشمی" معین اداری وزارت عدلیه افتتاح و رسماً به فعالیت آغاز نمود.

معین اداری وزارت عدلیه در مراسم افتتاحیه این مرکز گفت: یکی از وظایف مهم و اساسی وزارت عدلیه آگاهی دهی حقوقی برای شهروندان کشور می باشد. به همین لحاظ از زمان آغاز فعالیت وزارت عدلیه پس از سال 2001 میلادی، برنامه آگاهی دهی حقوقی برای همه شهروندان کشور در مرکز و ولایات وجود داشته و اکنون هم ادامه دارد.

وی اضافه نمود که امروز یکی از روز‌های بسیار مهم برای ما است زیرا امروز یکی از برنامه‌های دیگر آگاهی دهی حقوقی را آغاز می کنیم که ارایه خدمات مشوره‌های حقوقی تلفونی می باشد. این برنامه با هزینه یک میلیون و 500  هزار افغانی به کمک پروژۀ (برنامه ملی عدلی و قضایی) که از طریق بانک جهانی تمویل می گردد، به فعالیت آغاز نموده و چهار نفر (دو مرد و دو زن) به منظور ارایه خدمات مشوره دهی حقوقی در این مرکز فعالیت می نمایند.

معین وزارت عدلیه تداوم این برنامه را مهم خوانده و از همکاران داخلی و موسسات همکار بین المللی تقاضا نمود تا در راستای تداوم این برنامه وزارت عدلیه را کمک و همکاری نمایند.

محمد اشرف "رسولی" مشاور ارشد وزارت عدلیه نیز پیرامون موضوع صحبت نموده گفت که یکی از وظایف عمده وزارت عدلیه، مطلع ساختن و آگاهی دهی حقوقی برای هموطنان است. به هر اندازه که ما یک قانون خوب و مفید بسازیم ولی تا زمانیکه زمینه تطبیق آن مساعد نشود، آن قانون کارساز نخواهد بود. وی افزود که آگاهی دهی حقوقی زمینه تطبیق بهتر قانون را فراهم می سازد و اگر این برنامه را از طریق تلفون سازماندهی نماییم به این معناست که تمام افرادیکه زمینه دسترسی به خدمات تلفونی را دارند می توانند از خدمات حقوقی به شکل درست و به نحوی احسن، مستفید شوند.

مرکز مشوره دهی حقوقی تلفونی از ساعت 8 صبح تا 4 پس از چاشت روز های رسمی، در قضایای جزایی و مدنی- فامیلی، شهروندان را مشوره های حقوقی به گونه رایگان می دهد.

در پایان، اسدالله وحدت رئیس عمومی مساعدت‌های حقوقی وزارت عدلیه از مکلفیت ها و مسوولیت‌های این ریاست یاد‌آوری نموده و در مورد کارکرد‌های این ریاست به اشتراک کنندگان معلومات داد.