اخبار - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

اخبار

 • برگزاری برنامۀ آگاهی عامه حقوقی درمورد حقوق اساسی ووجایب اتباع در ناحیه سیزدهم شهر کابل

  رده : عمومی

  13 حوت 1396 آمریت آگاهی عامۀ ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی وزارت عدلیه ج.ا.ا، برنامۀ آگاهی دهی در مورد حقوق اساسی و وجایب اتباع را برای موسفیدان و وکلای گذر ناحیه سیزدهم شهر کابل برگزار نمود. در این برنامه راجع به حقوق اساسی و بنیادی...

 • اطلاعیۀ وزارت عدلیه

  رده : عمومی

  بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت عدلیه در نظر دارد قرارداد طبع جریده رسمی بخش اسناد تقنینی بخش اعلانات تجارتی ماهنامه مجله عدالت و اخبار آگاهی حقوقی را به قیمت مجموعی مبلغ (3499200) سه...

 • برگزاری برنامۀ آموزشی رهبری توسط زنان در وزارت عدلیه

  رده : عمومی

  واحد جندر وزارت عدلیه ج.ا.ا، به همکاری تخنیکی ومالی برنامه حمایت سکتور عدلی افغانستان(JSSP)، برنامۀ آموزشی چهار روزه را زیر عنوان «رهبری توسط زنان» برای 20 تن از کارمندان ذکور واناث این وزارت،راه اندازی نمود. در این برنامۀ...

 • نشست مشورتی در رابطه به عدالت غیر رسمی (جرگه‌ها) در وزارت عدلیه برگزار گردید

  رده : عمومی

  7 حوت 1396 وزارت عدلیه ج.ا.ا، نشست مشورتی را در مورد عدالت غیر رسمی (جرگه‌ها)، به اشتراک شخصیت‌ها، علما، بزرگان، متنفذین و همکاران خارجی، در این وزارت برگزار نمود. محمد قاسم حلیمی معین مسلکی وزارت عدلیه، هدف از این نشست را...

 • برگزاری برنامه آگاهی عامه حقوقی درپرورشگاه

  رده : عمومی

  29 دلو 1396 آمریت آگاهی عامه حقوقی ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی وزارت عدلیه ج.ا.ا،برنامه آگاهی دهی را دررابطه به حقوق اساسی ووجایب اتباع، درپرورشگاۀ تهیه مسکن شهرکابل برگزار نمود. در این برنامه راجع به تقسیم بندی اطفال مطابق مادۀ...

 • اطلاعیه وزارت عدلیه

  رده : عمومی

  ریاست مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل در نظر دارد تا قرارداد تدارک مقدار 14000 کیلو گرام گاز مایع را جهت تسخین پخت و پز را با شرکت خدماتی لوژستیکی سیر ولی زاده واقع تهیه مسکنُ، مارکیت ملی، شهر کابل، به قیمت مجموعی (742000) هفت صدو چهل و دو...

 • اطلاعیه وزارت عدلیه

  رده : عمومی

  ریاست مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل در نظر دارد تا قرارداد تدارک (8) قلم روغنیات وسایط نقلیه را با شرکت لوژستیکی کوهدامن کوهسار واقع پروان سوم شهر کابل، به قیمت مجموعی (659400) ششصدو پنجاه نوهزار چهار صد افغانی قرارداد نماید. شرکت های خصوصی...

 • جلالتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا با خانم تاتاناکولن، رییس بخش محافظت از اطفال یونیسف در افغانستان و هیئت همراه‌شان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

  رده : عمومی

  24 دلو 1396 در این دیدار دو طرف پیرامون اعمارمراکز اصلاح و تربیت اطفال، قانون حمایت حقوق اطفال، مساعدت‌های حقوقی و سفرهای خارجی مطالعاتی برای کارکنان تقنین و مراکز اصلاح، بحث و گفت‌وگو نمودند. وزیر عدلیه گفت که حکومت ج.ا.ا،...

 • اطلاعیۀ وزارت عدلیه!

  رده : عمومی

  ریاست مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل در نظر دارد قرار داد تدارک (19) قلم مواد اعاشوی را با شرکت تجارتی ندیم حبیبی که دفتر مرکزی آن واقع تهیه مسکن مقابل بلاک های نود فامیلی شهر کابل میباشد، به قیمت مجموعی (8311793) هشت ملیون سه صدو یازده...

 • اطلاعیۀ وزارت عدلیه!

  رده : عمومی

  وزارت عدلیه در نظرداشت تا قرارداد اعمار تعمیر مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت بدخشان را با شرکت عمران بهمن عقد قرارداد نماید از اینکه شرکت متذکره نتوانست تضمین حسن اجرا قرارداد یاد شده را حاضر سازد بناءً در نظر است تا قرارداد متذکره با شرکت...

صفحه 1 از 57