بیوگرافی سید یوسف حلیم معین مسلکی وزارت عدلیه

اسم :          سید یوسف "حلیم "

ولد:            سید حسین

رتبه علمی :     قانونوال ( (Associate prof

سال تولد :      1338  هجری شمسی (1959میلادی)

محل تولد :      ولایت ننگرهار

سال شمول به پوهنتون : 1356        

سال فراغت از پوهنتون  : 1359       

درجه تحصیل :  لیسانس حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل

سال شمول به وظیفه :  1364   

وظیفه فعلی :  معین مسلکی  وزارت عدلیه

بیشتر

اخبار

بیشتر