زندگی نامۀ داکتر عبدالبصیر "انور" وزیر عدلیۀ جمهوری اسلامی افغانستان

داکتر عبدالبصیر انور فرزند عبدالقیوم، در سال 1331 در ولسوالی جبل سراج، ولایت پروان به دنیا آمده است فارغ سال 1348 لیسه نادریه، سند لیسانس را از پوهنځی طب پوهنتون کابل و سندهای ماستری را درعلوم سیاسی و اداره در سال (1990) و ماستری را در علوم اسلامی در (1998) نیز به دست آورده است.

موصوف عضو کمیسیون تدوین قانون اساسی دولت مؤقت جمهوری اسلامی افغانستان 1986-1990، عضو کمیسیون انتخابات دولت مؤقت مجاهدین افغانستان 1986-1990، نماینده دولت مؤقت اسلامی افغانستان در کنفرانس OIC 1991 باندنگ اندونیزیا، عضو شورای عالی دولت اسلامی افغانستان 1993، مشاور ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان 1994-1996، نماینده خاص رئیس جمهور در مناسبت های مختلف وکنفرانس های صلح  1997 -2001،عضو هیأت اجلاس قبرص در کنفرانس بن برای افغانستان 2001 – بن  آلمان،

بیشتر

اخبار

بیشتر