وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

زندگی نامۀ داکتر عبدالبصیر "انور" وزیر عدلیۀ جمهوری اسلامی افغانستان

اوایل زنده‌گی

دکتر عبدالبصیر انور در یک خانوادۀ تحصیل‌کرده و روشن‌فکر در سال ۱۳۳۱ هـ.ش در افغانستان به دنیا آمده است. دکتر انور، اوایل زنده‌گی خود را در کابل سپری نموده و تعلیمات ابتدائیه و ثانوی را در لیسۀ عالی نادریه - کابل، به پایان رسانیده است.

گذشتۀ تحصیلی

- ماستری سوم در رشتۀ تعلیمات اسلامی، شهادة العالمیه فی علوم الاسلامیه و العربیه، ۱۹۹۸، ملتان؛

- ماستری دوم در رشتۀ علوم سیاسی و اداری، اکادمی اسلامی ساینس و تکنالوژی، ۱۹۹۰، پشاور؛

- ماستری اول در طب عمومی، ۱۹۷۸، پوهنتون کابل.

بیشتر

اخبار

بیشتر