وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

زندگی نامۀ داکتر عبدالبصیر "انور" وزیر عدلیۀ جمهوری اسلامی افغانستان

اسم: دکتور عبدالبصیر "انور"

اسم والد: عبدالقیوم

تاریخ تولد: ۱۳۳۱هـ . ش

مسکونه: ولسوالی جبل السراج، ولایت پروان

لسان مادری: دری

حالت مدنی : متزوج (یک پسر و دو دختر)

سوابق تحصیلی

ماستر در علوم اسلامی- شهادة العالمیه فی علوم الاسلامیه و العربیه (ملتان) ۱۹۹۸

ماستر در علوم سیاسی و اداری– اکادمی اسلامی ساینس و تکنالوژی- (پشاور) ۱۹۹۰

MD  (معادل ماستری) درطب عمومی پوهنځی طب -  کابل ۱/۲۰/ ۱۳۵۶

بیشتر

اخبار

بیشتر